Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Mẫu đơn gia nhập Hội sinh viên

Posted By: Quản trị liên chi An Giang - 10:40
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI SINH VIÊN
LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG

Bước 1: Tải mẫu đơn xin gia nhập hội và điền đầy đủ thông tin


Bước 2: Nộp đơn cho BCH chi hội sinh viên mà bạn muốn gia nhập cùng với 2 ảnh thẻ 3x4
Thông tin liên lạc BCH chi hội sinh viên: xem tại đây

Share

& Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download It from Here

Liên chi hội sinh viên An Giang .