Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Thông báo về việc công bố danh sách hội viên đến tháng 08/2014

Posted By: Quản trị liên chi An Giang - 21:16
Ban biên tập thông báo về việc công bố danh sách hội viên đến thời điểm tháng 08/2014

Mục đích: Hội viên bổ sung cho BCH chi hội nếu có thiếu sót trong quá trình nhập liệu và chuẩn bị cho đợt kết nạp mới (sinh viên khóa 40)
Thời gian công bố: ngày 1/8/2014
Nội dung công bố: Danh sách hội viên các đơn vị gồm các thông tin sau (Họ và tên, Khóa, Ngành học)
Đề nghị: các đơn vị hoàn thành cập nhật thông tin hội viên vào hệ thống trước thời điểm công bố danh sách

Share

& Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download It from Here

Liên chi hội sinh viên An Giang .