Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Kiểm tra hệ thống 1/5/2014

Posted By: Quản trị liên chi An Giang - 22:32

Hệ thống hoạt động bình thường.
Đơn vị Long Xuyên - Tri Tôn, Thoại Sơn có cập nhật thông tin thêm
Thống kê số lượng hội viên đến ngày 1/5/2014:
Toàn liên chi hội: 1606 hội viên 
- An Phú - Phú Tân: 199 hội viên (12.4%) 
- Châu Đốc - Tịnh Biên: 103 hội viên (6.4%) 
- Châu Phú - Tân Châu: 314 hội viên (19.6%) 
- Châu Thành: 216 hội viên (13.4%) 
- Chợ Mới: 274 hội viên (17.1%) 
- Long Xuyên - Tri Tôn: 264 hội viên (16.4%) 
- Thoại Sơn: 205 hội viên (12.8%) 
- Hòa An: 31 hội viên (1.9%) 
(Số liệu thống kê dựa vào thông tin các đơn vị cập nhật)

Share

& Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download It from Here

Liên chi hội sinh viên An Giang .