Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Kiểm tra Hệ thống - ngày 1/4/2014

Posted By: Quản trị liên chi An Giang - 15:39

Hệ thống hoạt động bình thường.
Đơn vị Long Xuyên - Tri Tôn, Hòa An có cập nhật thông tin thêm
Vừa hoàn thành IMS Thoại Sơn, IMS Châu Thành

Share

& Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download It from Here

Liên chi hội sinh viên An Giang .