Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Hướng dẫn sử dụng IMS v02.2014

Posted By: Quản trị liên chi An Giang - 15:08
BAN BIÊN TẬP LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.banbiêntậpangiang.vn
Email: quantri.lienchiangiang@gmail.com
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG IMS
(Phiên bản v022014)

1. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
- Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên An Giang
- Ban chấp hành chi hội sinh viên
- Đơn vị Ban biên tập (Công tác viên có liên quan)

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: (3 BƯỚC)

-         Bước 1: Vào địa chỉ: http://www.htql-liênchiangiang.vn,
chọn ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

-         Bước 2: Bấm vào nút Đăng nhập, sau đó chọn đơn vị chi hội của mình, ví dụ: IMS An Phú – Phú Tân để vào Hệ thống IMS của chi hội 

-         Bước 3 (nếu muốn cập nhật thông tin số lượng lớn): Quay về
Đăng nhập hệ thống nếu muốn cập nhật thông tin hội viên sô lượng lớn

3. HỖ TRỢ THÊM:
Nếu trong quá trình sử dụng gặp khó khăn vui lòng gửi email đến địa chỉ quantri.lienchiangiang@gmail.com để lại yêu cầu cần hỗ trợ gì, số điện thoại liên lạc. 


BỘ PHẬN KĨ THUẬT – BAN BIÊN TẬP.

XEM VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
(Có hình ảnh minh họa)

Share

& Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download It from Here

Liên chi hội sinh viên An Giang .