Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Vận hành thử nghiệm hệ thống IMS

Posted By: Quản trị liên chi An Giang - 15:21
Từ ngày 15/12/2013, hệ thống IMS sẽ vận hành thử nghiệm trên 6 chi hội trực thuộc. Các vấn đề hệ thống phát sinh sẽ được xử lý đến khi hoàn chỉnh.

Hỗ trợ sử dụng hệ thống : quantri.lienchiangiang@gmail.com

Share

& Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download It from Here

Liên chi hội sinh viên An Giang .