Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Tiến hành nhập liệu thông tin hội viên

Posted By: Quản trị liên chi An Giang - 15:50
Các chi hội sinh viên bắt đầu tiến hành nhập liệu thông tin hội viên cho đến hết ngày 12/01/2014, sau ngày này hệ thống nhập liệu sẽ tự động đóng lại. Do vậy các chi hội cần nhập xong dữ liệu sớm.

Hỗ trợ việc nhập dữ liệu: nếu các chi hội có gặp khó khăn trong quá trình nhập dữ liệu hoặc truy cập vào form nhập dữ liệu có thể yêu cầu trợ giúp, gửi email đến quantri.lienchiangiang@gmail.com hoặc điện thoại 0121.424.0565 (gặp Nguyên) để được hỗ trợ kịp thời.

Hệ thống IMS

Share

& Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download It from Here

Liên chi hội sinh viên An Giang .